Nyheter

Årets Träffar 2019


Styrelsen har jobbat hårt för att arrangera årets träffar.

 Den första träffen blir i Bureå V23.

Den andra träffen blir Kukkolaforsen V33 med nationalälvdagen.

Den tredje träffen blir Sikfors Camping V37.

Bureå Camping


V23 den 7:e - 9:e juni

Sista anmälningsdag 24:e maj

Avgift: 300:-/vagn

Postgiro: 619572-1


Kukkolaforsen Turist & Konferens


V33 den 16:e - 18:e augusti

Sista anmälningsdag 2:a augusti


Avgift: 750:-/vagn

Postgiro:  619572-1

Sikfors Camping & Konferens


V37 den 13:e - 15:e september

Sista anmälningsdag 30:e augusti

Avgift: 500:-/vagn

Postgiro:  619572-1

Copyright @ All Rights Reserved